Losse fragmenten van wiskunde en wiskundeonderwijs. Titels met D: ervoor gaan over didactische aspecten.

Wiskundig denken
De wereld vereenvoudigen | Vermoedens bewijzen | Soorten bewijzen | Redeneren en logica | Logisch lek | D: Modelleren en probleemaanpak | D: Uitleggen
Getallen
Algebra: werken met variabelen
Overzicht van de geschiedenis van de algebra | De taal van de wiskunde | Structuren in de algebra | Lichamen | Booleaanse algebra
Meetkunde
Overzicht van de geschiedenis van de meetkunde | Meten en meetkunde | Euklidische meetkunde | Kegelsneden | Schaduwrekening | Projecties | Projectieve meetkunde | Analytische meetkunde | Oppervlakte en coördinaten | Vectoren en beweging | Niet-Euklidische meetkunde | Meetkunde van rubber
Analyse: verbanden en verandering
Overzicht van de geschiedenis van de analyse | D: Lineaire verbanden in context | Zeno's paradoxen | Uitputting | Grafieken en veranderingen, differentiaalrekening | Optimaliseren | Limieten | Integraalrekening | Functies van meerdere variabelen | Complexe functies | Discrete dynamische modellen | Continue dynamische modellen | Differentiaalvergelijkingen
Kans en statistiek
Overzicht van de geschiedenis van de kansrekening en de statistiek | Eerlijk spelen | Kansen berekenen | De eerste statistieken | De wet van de grote aantallen | Stochasten | Waar, niet waar, enigszins waar | Regressie en correlatie
Netwerken en spelen
Grafen | Matrices | Spelen en beslissingen