Losse fragmenten van wiskunde en wiskundeonderwijs. Bij titels met D: ervoor ligt de nadruk op didactische aspecten.

Algebra: werken met variabelen
Overzicht van de geschiedenis van de algebra | De taal van de wiskunde | Formules en eenheden | Structuren in de algebra | Lichamen | Booleaanse algebra
Meetkunde
Overzicht van de geschiedenis van de meetkunde | D: Omtrek van een cirkel | D: Pythagoras en bewijzen | Euclidische meetkunde | Kegelsneden | D: Goniometrie invoeren | Koordenvierhoeken | Projecties | Projectieve meetkunde | Analytische meetkunde | Oppervlakte en coördinaten | Vectoren en beweging | Niet-Euclidische meetkunde | Meetkunde van rubber
Analyse: verbanden en verandering
Overzicht van de geschiedenis van de analyse | D: Lineaire verbanden in context | D: Kwadratische verbanden leerlijn | Zeno's paradoxen | Uitputting | Grafieken en veranderingen, differentiaalrekening | Optimaliseren | Limieten | Integraalrekening | Breuksplitsen | Laplace transformatie | Functies van meerdere variabelen | Complexe functies | Discrete dynamische modellen | Continue dynamische modellen | Differentiaalvergelijkingen
Kans en statistiek
Overzicht van de geschiedenis van de kansrekening en de statistiek | Eerlijk spelen | Kansen berekenen | De eerste statistieken | De wet van de grote aantallen | Stochasten | Waar, niet waar, enigszins waar | Regressie en correlatie
Netwerken en spelen
Grafen | Matrices | Spelen en beslissingen