Wiskunde D (41) «

Wiskunde D
NLT en wiskunde D module van Universiteit Utrecht. In deze module maak je kennis met de eigenschappen van elektrische schakelingen waarin wisselstromen lopen. Voor de benodigde wiskunde ga je nieuwe getallen maken. Die getallen heten de complexe g...
Wiskunde D
Achter de grafische rekenmachine zit een hele brok numerieke wiskunde. In dit lespakket wordt daar iets over verteld: binair rekenen, Taylor-benaderingen, Newton-Raphson, benadering van integralen. Het is een tweede testversie, graag reacties.
Wiskunde D
Stelsels van eerstegraadsvergelijkingen oplossen met de methode van Gauss/Jordan. Lesmodule van Wilfried van Hirtum
Wiskunde D
Epsilonuitgave (VU/Tijms) Deze wiskunde-D module is een avontuurlijke reis langs niet-aangeharkte paden door het gebied van de optimalisering in netwerken en richt zich op leerlingen in 5 en 6 VWO. De module bevat uitdagende stof voor zowel leerl...
Wiskunde D
Module van UTwente. Een model is een vereenvoudiging van de werkelijkheid waarin nog alle eigenschappen zijn terug te vinden die belangrijk zijn voor de beschrijving van een bepaald verschijnsel dat je wilt verklaren. Het bewust opstellen van zo’n...
Wiskunde D
Lineaire algebra is een van de belangrijkste vakken in de eerste jaren van technische studies. Daarnaast is het vakgebied van de operationele analyse (toegepaste wiskunde) onmisbaar voor economische vervolgopleidingen. Module van Dames&Van Gendt
Wiskunde D
Vijf hoofdstukken over lineaire algebra via het wiskunde D archief, gemaakt door Ton Hengeveld.
Wiskunde D
Module van het CWI (Alexander Schrijver) over grafen.
Wiskunde D
Bijna iedere toeschouwer bij een sportevenement in een stadion kent wel het verschijnsel van de "wave". Module van UTwente over golven (en de "wave").
Wiskunde D
Module van UTwente. Uitgaande van enkele afspraken over begrippen en notaties wordt eerst een eenvoudig model van een verkeersstroom gemaakt. Hierbij wordt een aantal aannames gedaan, die later natuurlijk ook ter discussie staan; hun effect wordt ...
Wiskunde D
Module van UTwente. In deze module zullen we niet tsunamiwaarschuwingssystemen behandelen, maar we gaan eigenschappen van het verschijnsel tsunami onderzoeken op grond waarvan zulke systemen kunnen werken.
Wiskunde D
Module Grafentheorie. Op zich is het niet moeilijk om je een voorstelling te maken van een graaf. Het is een verzameling punten en een verzameling puntparen, die je als lijnen tussen de punten kunt voorstellen. Het is verbazingwekkend hoeveel the...
toont 1 - 12 van de 41 kaarten
« vorige1234