Hier komt begin 2018 een complete set lesmateriaal gebaseerd op het Basisdeel voor het Technisch MBO zoals vastgesteld door de werkgroep LWHW van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren.

Rekenen en algebra (Basisdeel MBO)

  • 1 Algebra 1

  • 1.1 Formules en vuistregels

Formules en grafieken (Basisdeel MBO)

Meetkunde (Basisdeel MBO)