Hier komt begin 2018 een complete set lesmateriaal gebaseerd op het Basisdeel voor het Technisch MBO zoals vastgesteld door de werkgroep LWHW van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Het betreft de MBO-sectoren TGO en ICT&CI.

Rekenen en algebra (Basisdeel Technisch MBO)

  • 1 Algebra 1

  • 1.1 Formules en vuistregels

Formules en grafieken (Basisdeel Technisch MBO)

Meetkunde (Basisdeel Technisch MBO)