Hier staat een complete set lesmateriaal gebaseerd op het "Basisdeel voor het Technisch MBO" zoals vastgesteld door de werkgroep MBO/HBO van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Het betreft de mbo-bedrijfstakgroepen TGO, MTLM en ICT&CI. Extra toegevoegd wordt nog het domein Statistiek.
Voor docenten: Link naar pdf-versie (inlog aanvragen) | Handleiding werken met dit materiaal

Meetkunde (Basisdeel Technisch MBO)

Statistiek (Basisdeel Technisch MBO)

  • 3 Conclusies trekken

  • 3.1 z-toetsen