Hier komt in 2018 een complete set lesmateriaal gebaseerd op het Basisdeel voor het Technisch MBO zoals vastgesteld door de werkgroep LWHW van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Het betreft de MBO-sectoren TGO, MLTM en ICT&CI.
Link naar pdf-versie (inlog aanvragen) | Handleiding werken met dit materiaal

Formules en grafieken (Basisdeel Technisch MBO)

  • 2 Kwadratische functies

  • 3 Exponenten en machten

  • 4 Logaritmen

  • 5 Periodieke functies

Meetkunde (Basisdeel Technisch MBO)

  • 1 Vlakke figuren

  • 2 Goniometrie

  • 3 Ruimtelijke figuren