Hier komt in 2018 een complete set lesmateriaal gebaseerd op het Basisdeel voor het Technisch MBO zoals vastgesteld door de werkgroep MBO/HBO van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Het betreft de MBO-sectoren TGO, MLTM en ICT&CI.
Link naar pdf-versie (inlog aanvragen) | Handleiding werken met dit materiaal

Meetkunde (Basisdeel Technisch MBO)