Hier komt in 2018 een complete set lesmateriaal gebaseerd op het Basisdeel voor het Technisch MBO zoals vastgesteld door de werkgroep LWHW van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Het betreft de MBO-sectoren TGO, MLTM en ICT&CI.

Rekenen en algebra (Basisdeel Technisch MBO)

  • 3 Algebra 1

  • 3.1 Wat is een formule?

Formules en grafieken (Basisdeel Technisch MBO)

Meetkunde (Basisdeel Technisch MBO)