Didactiek wiskunde (5)

Didactiek wiskunde
Deze site gaat over wiskundedidactiek. Het biedt een veelheid aan informatie die je kunt gebruiken om je handelen als wiskundeleraar te onderbouwen en te verbeteren. De site is niet opgezet rondom een van tevoren vastgesteld plan. De inhoud van de...
Didactiek wiskunde
Op www.youcubed.org wordt getoond hoe je wiskunde op een zodanige wijze kunt aanbieden dat leerlingen hun tegenzin in dit vak kwijtraken en betere prestaties gaan leveren. Veel heeft te maken met het geven van open prikkelende opdrachten aan groep...
Didactiek wiskunde
Omdat wij niet willen dat al ons werk zomaar verloren gaat, creëerden we deze website waarop de verschillende leermiddelen te vinden zijn. Elk leermiddel is voorzien van een handleiding voor de leerkracht/begeleider en een handleiding voor de lee...
Didactiek wiskunde
Met lesborden kunt u een interactieve les maken. De docent maakt gratis een eigen inlog aan en heeft daarna direct toegang tot het aanmaken van een eigen lesbord. Een lesbord kun je thuis voorbereiden en in de klas afspelen. Een lesbord kan uit ...