Hier gaat Math4all basiswiskunde, lesmateriaal voor het VMBO, ontwikkelen. Voor de basiswiskunde 1,2 mikken we op niveau wiskunde/rekenen 2F. Daarna volgt basiswiskunde plus waarin ook inkleuring richting mbo-vervolg (sectoren techniek, groen, zorg/welzijn, economie) dan wel havo-vervolg gaat plaatsvinden. Wie wil meedenken/meewerken kan zich melden!

Rekenen (Basiswiskunde 1,2)

Meten en tekenen (Basiswiskunde 1,2)