AlgebraKiT

LogoAlgebraKit.jpgAlgebraKiT is een computeralgebra programma, gemaakt door Martijn Slob. Je kunt er eindeloos algebraïsche vaardigheden mee oefenen. 
Deze oefeningen zijn onderverdeeld naar doelgroep en onderwerp. Achter de meeste onderwerpen schuilt een lijst met deelonderwerpen en per deelonderwerp zijn er verschillende niveaus 1|2|...

NIEUW: Lesborden
Eindeloos oefenen. Iedere leerling krijgt elke weer nieuwe opgaven. Oefenen kan op mobiele telefoon of tablet.
Oefenen met breuken

Oefenen met decimale getallen

Oefenen met negatieve getallen

 

 

Oefenen met AlgebraKiT