AlgebraKiT

LogoAlgebraKit.jpg

Oefen je algebraïsche vaardigheden met AlgebraKiT Trainer.

Deze oefeningen zijn onderverdeeld naar doelgroep en onderwerp. 

 

Ga naar AlgebraKiT Trainer

 

 

NIEUW: Lesborden
Eindeloos oefenen. Iedere leerling krijgt elke weer nieuwe opgaven. Oefenen kan op mobiele telefoon of tablet.
Oefenen met breuken

Oefenen met decimale getallen

Oefenen met negatieve getallen