AlgebraKiT

LogoAlgebraKit.jpgAlgebraKiT is een computeralgebra programma, gemaakt door Martijn Slob. Je kunt er eindeloos algebraïsche vaardigheden mee oefenen. 
Deze oefeningen zijn onderverdeeld naar doelgroep en onderwerp. Achter de meeste onderwerpen schuilt een lijst met deelonderwerpen.

NIEUW: Lesborden
Eindeloos oefenen. Iedere leerling krijgt elke weer nieuwe opgaven. Oefenen kan op mobiele telefoon of tablet.
Oefenen met breuken

Oefenen met decimale getallen

Oefenen met negatieve getallen

 

Waarmee wil je oefenen?

 

Basiswiskunde 
Rekenen met breuken
Letterrekenen
Vergelijkingen
Rekenen met wortels

 

HAVO wi A    HAVO wi B   VWO wi A VWO wi B  VWO wi C 
  Algebra Algebra Algebra  
  Vergelijkingen      Vergelijkingen      Vergelijkingen  
  Differentiëren Differentiëren Differentiëren  
      Integreren  


Zie www.algebrakit.nl voor meer informatie over AlgebraKiT. Stuur mail voor op of aanmerkingen op de opgaven of uitwerkingen die door AlgebraKiT worden gegenereerd.