Dit is lesmateriaal voor het mbo-keuzedeel-breed ter voorbereiding op hbo wiskunde voor de techniek, ontwikkeld door het Landelijk Platform MBO/HBO met steun van de werkgroep MBO/HBO van de Ned. Ver. van Wiskundeleraren. Het betreft de mbo-bedrijfstakgroepen TGO en MTLM.
Voor docenten: Link naar pdf-generator (inlog aanvragen) | Handleiding werken met dit materiaal | Achter de docenteninlog zitten ook twee voorbeeldtoetsen.
Voor studenten (en docenten): Klik op het icoontje achter een onderdeel en je krijgt een spiekbriefje | Oefenexamen DE1 (STEM) | Oefenexamen DE2 (STEM) (uitwerkingen via eigen docent)

Algebraïsche vaardigheid (Keuzedeel-1-breed Technisch MBO (K1348))

Functies en grafieken (Keuzedeel-1-breed Technisch MBO (K1348))