Hier staat een complete set lesmateriaal gebaseerd op het mbo-keuzedeel: "Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek" (K0205), zoals ontwikkeld door BK16/20 (inmiddels Landelijk Platform MBO-HBO) met steun van de werkgroep MBO/HBO van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Het betreft de mbo-bedrijfstakgroepen TGO en MTLM. De contextkleuring (BEV|ASC|ENG|ICT) moet nog worden ingevuld.
Voor docenten: Link naar pdf-versie (inlog aanvragen) | Handleiding werken met dit materiaal | Voorbeeldopgaven examinering K0205

Algebraïsche vaardigheid (Keuzedeel Technisch MBO (K0205))

Meetkunde (Keuzedeel Technisch MBO (K0205))

* 0.0 Valt inmiddels buiten de leerstof van het keuzedeel K0205