Dit is lesmateriaal voor het mbo-keuzedeel: "Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek" (K0205), ontwikkeld door het Landelijk Platform MBO/HBO met steun van de werkgroep MBO/HBO van de Ned. Ver. van Wiskundeleraren. Het betreft de mbo-bedrijfstakgroepen TGO en MTLM. Extra is "Plaats en beweging" (voor ICT).
Het Keuzedeel wordt gesplitst in het deel "Breed" en het deel "Specifiek". Deze versie blijft vooralsnog ook bestaan.
Voor docenten: Link naar pdf-generator (inlog aanvragen) | Handleiding werken met dit materiaal | Voorbeeldopgaven examinering K0205
Voor studenten (en docenten): Klik op het icoontje achter een onderdeel en je krijgt een spiekbriefje.

Algebraïsche vaardigheid (Keuzedeel Technisch MBO (K0205))

Meetkunde (Keuzedeel Technisch MBO (K0205))

* 0.0 Valt buiten de te examineren leerstof van het keuzedeel K0205