Hier staat een complete set lesmateriaal gebaseerd op het mbo-keuzedeel: "Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek" (K0205), zoals ontwikkeld door BK16/20 (inmiddels Landelijk Platform MBO-HBO) met steun van de werkgroep MBO/HBO van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Het betreft de mbo-bedrijfstakgroepen TGO en MTLM. Extra is "Plaats en beweging" (in ontwikkeling voor ICT).
Voor docenten: Link naar pdf-generator (inlog aanvragen) | Handleiding werken met dit materiaal | Voorbeeldopgaven examinering K0205

Algebraïsche vaardigheid (Keuzedeel Technisch MBO (K0205))

Meetkunde (Keuzedeel Technisch MBO (K0205))

* 0.0 Valt inmiddels buiten de te examineren leerstof van het keuzedeel K0205