Dit is lesmateriaal voor het mbo-keuzedeel: "Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek" (K0205), ontwikkeld door het Landelijk Platform MBO/HBO met steun van de werkgroep MBO/HBO van de Ned. Ver. van Wiskundeleraren. Het betreft de mbo-bedrijfstakgroepen TGO en MTLM. Extra is "Plaats en beweging" (voor ICT).
Op dit moment wordt onderzocht of het Keuzedeel zal worden gesplitst in twee delen "Breed" en "Specifiek".
Voor docenten: Link naar pdf-generator (inlog aanvragen) | Handleiding werken met dit materiaal | Voorbeeldopgaven examinering K0205
Voor studenten (en docenten): Klik op het icoontje achter een onderdeel en je krijgt een spiekbriefje.

Algebraïsche vaardigheid (Keuzedeel Technisch MBO (K0205))

Meetkunde (Keuzedeel Technisch MBO (K0205))

* 0.0 Valt buiten de te examineren leerstof van het keuzedeel K0205