Hier komt begin 2019 de complete set lesmateriaal gebaseerd op het mbo-keuzedeel: "Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek" (K0205), zoals vastgesteld door de werkgroep MBO/HBO van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Het betreft de mbo-bedrijfstakgroepen TGO, MTLM en ICT&CI.
Voor docenten: Link naar pdf-versie (inlog aanvragen) | Handleiding werken met dit materiaal

Algebraïsche vaardigheid (Keuzedeel Technisch MBO (K0205))

Meetkunde (Keuzedeel Technisch MBO (K0205))