Turbulentie soms handig, soms niet

Als een kraan niet te ver open staat is te zien dat de waterstraal glad is. Dit wordt laminaire stroming
genoemd. Als de kraan steeds verder opengedraaid wordt, wordt de straal op een gegeven moment
onregelmatig door de turbulentie die ontstaat in de waterleiding.
Bron: LIME bv

Bekijk PDF


Toevoegen aan favorieten (inloggen) Toepassingen wiskunde Op prikbord plaatsen (inloggen) PDF

Aantal keer bekeken: 3561
Favoriet: 0
Toegevoegd: 20 oktober 2014 - 18:01

Tags: Lime

Suggesties

Toepassingen wiskunde
De signalen die een satelliet uitzendt zitten vol met ruis, maar er kunnen ook stukken ontbreken omdat de verbinding slecht is of zelfs tijdelijk uitvalt. Hoe kun je ervan verzekerd zijn dat de informatie die je krijgt juist is, of dat de infor...
Toepassingen wiskunde
Chips, in het Nederlands geïntegreerde circuits, worden gemaakt van silicium. Dat zijn zeer zuivere kristallen die in staafvorm geproduceerd worden. Hiervan worden plakjes, wafers, afgehaald, waarop de chips gemaakt gaan worden. Bron: LIME bv
Toepassingen wiskunde
Om van een signaal of afbeelding alleen het karakteristieke deel te bepalen is het noodzakelijk de data te comprimeren. Bij een afbeelding behoort de kleur tot de karakteristieke data. De kleur kan wiskundig worden weergeven als een functie van ...
Toepassingen wiskunde
Door de enorme grafische mogelijkheden van moderne, snelle computers is het mogelijk geworden beelden zodanig te bewerken dat bepaalde aspecten een hogere resolutie krijgen. Beeldbewerking werd belangrijk bij de opkomst van snellere computers in...
Toepassingen wiskunde
Betonrot is de schade die ontstaat doordat de wapening in beton begint te roesten. Dit is een expansieve reactie, roest zet namelijk uit, en daardoor barst het beton. Bron: LIME bv
Toepassingen wiskunde
Hoogspanningskabels voor het transport van elektriciteit over grote afstanden zijn gemaakt van een aluminium legering en worden opgehangen tussen hoge masten (torens) in het landschap. Een kabel van meestal verscheidene kilometers lang is opgesp...
Toepassingen wiskunde
Een composiet is een materiaal dat is opgebouwd uit verschillende componenten, die significant verschillende fysische of chemische eigenschappen hebben. Een dergelijk materiaal is in het algemeen niet isotroop (een materiaal is isotroop als eige...
Toepassingen wiskunde
Veel technische problemen kunnen wiskundig gemodelleerd worden met behulp van zogenaamde differentiaalvergelijkingen. In zo’n vergelijking komen grootheden als temperatuur, snelheid, druk of spanning en stroom voor. Bron: LIME bv
Toepassingen wiskunde
Vaak zijn experimenten duur, zeker als het materiaal maar eenmaal te gebruiken is. Dat geldt bijvoorbeeld voor botsproeven. Om de impact van een botsing te kunnen onderzoeken worden dummy’s geconstrueerd waarin zich allerlei elektronica bevindt ...
Toepassingen wiskunde
Een wiskundig model geeft doorgaans een uitdrukking waaraan de gewenste oplossing moet voldoen maar die nog wel ‘opgelost’ moet worden. Dit oplossen gebeurt met behulp van een algoritme dat een aantal voorschriften bevat die een computer moet ve...