Toepassingen Lime (30) deel dit prikbord

De volgende verzameling is gebaseerd op de ervaringen van LIME en haar voorganger aan de Technische Universiteit Eindhoven. De tekst mag gebruikt worden voor niet commerciële doeleinden, onder vermelding van de bron. LIME hoopt hiermee aan te tonen hoe je overal op verrassende wijze wiskunde kunt tegenkomen en ook hoe de wiskundigen op allerlei terreinen een cruciale bijdrage kunnen geven voor het oplossen van een grote variatie aan problemen.


Kaarten

Betonrot is de schade die ontstaat doordat de wapening in beton begint te roesten. Dit is een expansieve reactie, roest z...
De signalen die een satelliet uitzendt zitten vol met ruis, maar er kunnen ook stukken ontbreken omdat de verbinding slec...
Door de enorme grafische mogelijkheden van moderne, snelle computers is het mogelijk geworden beelden zodanig te bewerken...
Chips, in het Nederlands geïntegreerde circuits, worden gemaakt van silicium. Dat zijn zeer zuivere kristallen die in sta...
Om van een signaal of afbeelding alleen het karakteristieke deel te bepalen is het noodzakelijk de data te comprimeren. B...
Hoogspanningskabels voor het transport van elektriciteit over grote afstanden zijn gemaakt van een aluminium legering en ...
Een composiet is een materiaal dat is opgebouwd uit verschillende componenten, die significant verschillende fysische of ...
Veel technische problemen kunnen wiskundig gemodelleerd worden met behulp van zogenaamde differentiaalvergelijkingen. In ...
Vaak zijn experimenten duur, zeker als het materiaal maar eenmaal te gebruiken is. Dat geldt bijvoorbeeld voor botsproeve...
Een wiskundig model geeft doorgaans een uitdrukking waaraan de gewenste oplossing moet voldoen maar die nog wel ‘opgelost...
Sommige processen lenen zich niet voor directe meting. Bijvoorbeeld omdat er niet bij te komen is of omdat er anders een ...
Een laser (acronym van Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) is een lichtbron die in staat is een smal...
Bij de productie van vacuüm verpakte voedingswaren zoals vlees of koffie kunnen microlekken ontstaan, minuscule gaten in ...
Met het voortschrijden van de rekenkracht van computers en numerieke algoritmen is het mogelijk om steeds complexere prob...
Om een praktische vraag te kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld hoe een productieproces verbeterd kan worden of hoe überhaup...
In allerlei bedrijfssituaties worden gegevens bijgehouden, zoals productiegegevens, bijvoorbeeld van de output van produc...
De eerste die zich realiseerde dat met magnetic resonance een beeld van levend weefsel gemaakt kon worden was de Amerikaa...
Olie is nog steeds een van de belangrijkste bronnen van energie. Noodzakelijk voor de aanwezigheid van olie is een relati...
Met de opkomst van olie- en gaswinning uit bronnen onder de Noordzee is er in Noord-West Europa belangrijke offshore-indu...
Verbrandingsprocessen vormen de belangrijkste bron van energie. Bij verbranding van kolen en koolwaterstoffen zoals gas e...
Glas is een materiaal dat bruikbaar is voor uiteenlopende toepassingen. Het kan breekbaar zijn maar ook zeer buigzaam, zo...
Bij het ontwerpen van geheugenchips moet worden gekozen uit verschillende componenten, zoals soort transistoren, verschil...
Een dagelijks probleem voor een bezorgdienst is het uitstippelen van een route zodat er niet te veel gereden hoeft te wor...
De snelheidstoename van de wiskundige software, gebaseerd op de zogenaamde ‘lineaire solvers’, heeft gelijke tred gehoude...
Voor het harden van metalen voorwerpen, temperen genaamd, zijn zeer lage temperaturen nodig, de zogenaamde cryogene tempe...
Als een kraan niet te ver open staat is te zien dat de waterstraal glad is. Dit wordt laminaire stroming genoemd. Als de ...
De tijd is al lang voorbij dat het lawaai van vliegtuigen werd bewonderd als symbool van vooruitgang. Bron: LIME bv
Ook in de financiële wereld is de kracht van wiskunde niet onopgemerkt gebleven. Vooral de afgelopen jaren namen de toepa...
Het is nog maar kort dat de mens kan vliegen. Vooral in de negentiende eeuw werd er druk geëxperimenteerd met vleugelvorm...
Het snel afsluiten van een waterkraan thuis gaat meestal gepaard met een korte hoorbare tik. Dit komt door het verschijns...

Lesborden

Dit prikbord heeft nog geen toegevoegde lesborden.