Toepassingen Lime (30) deel dit prikbord

De volgende verzameling is gebaseerd op de ervaringen van LIME en haar voorganger aan de Technische Universiteit Eindhoven. De tekst mag gebruikt worden voor niet commerciële doeleinden, onder vermelding van de bron. LIME hoopt hiermee aan te tonen hoe je overal op verrassende wijze wiskunde kunt tegenkomen en ook hoe de wiskundigen op allerlei terreinen een cruciale bijdrage kunnen geven voor het oplossen van een grote variatie aan problemen.


Kaarten

Toepassingen wiskunde
Betonrot is de schade die ontstaat doordat de wapening in beton begint te roesten. Dit is een expansieve reactie, roest zet namelijk uit, en daardoor barst het beton. Bron: LIME bv
Toepassingen wiskunde
De signalen die een satelliet uitzendt zitten vol met ruis, maar er kunnen ook stukken ontbreken omdat de verbinding slecht is of zelfs tijdelijk uitvalt. Hoe kun je ervan verzekerd zijn dat de informatie die je krijgt juist is, of dat de infor...
Toepassingen wiskunde
Door de enorme grafische mogelijkheden van moderne, snelle computers is het mogelijk geworden beelden zodanig te bewerken dat bepaalde aspecten een hogere resolutie krijgen. Beeldbewerking werd belangrijk bij de opkomst van snellere computers in...
Toepassingen wiskunde
Chips, in het Nederlands geïntegreerde circuits, worden gemaakt van silicium. Dat zijn zeer zuivere kristallen die in staafvorm geproduceerd worden. Hiervan worden plakjes, wafers, afgehaald, waarop de chips gemaakt gaan worden. Bron: LIME bv
Toepassingen wiskunde
Om van een signaal of afbeelding alleen het karakteristieke deel te bepalen is het noodzakelijk de data te comprimeren. Bij een afbeelding behoort de kleur tot de karakteristieke data. De kleur kan wiskundig worden weergeven als een functie van ...
Toepassingen wiskunde
Hoogspanningskabels voor het transport van elektriciteit over grote afstanden zijn gemaakt van een aluminium legering en worden opgehangen tussen hoge masten (torens) in het landschap. Een kabel van meestal verscheidene kilometers lang is opgesp...
Toepassingen wiskunde
Een composiet is een materiaal dat is opgebouwd uit verschillende componenten, die significant verschillende fysische of chemische eigenschappen hebben. Een dergelijk materiaal is in het algemeen niet isotroop (een materiaal is isotroop als eige...
Toepassingen wiskunde
Veel technische problemen kunnen wiskundig gemodelleerd worden met behulp van zogenaamde differentiaalvergelijkingen. In zo’n vergelijking komen grootheden als temperatuur, snelheid, druk of spanning en stroom voor. Bron: LIME bv
Toepassingen wiskunde
Vaak zijn experimenten duur, zeker als het materiaal maar eenmaal te gebruiken is. Dat geldt bijvoorbeeld voor botsproeven. Om de impact van een botsing te kunnen onderzoeken worden dummy’s geconstrueerd waarin zich allerlei elektronica bevindt ...
Toepassingen wiskunde
Een wiskundig model geeft doorgaans een uitdrukking waaraan de gewenste oplossing moet voldoen maar die nog wel ‘opgelost’ moet worden. Dit oplossen gebeurt met behulp van een algoritme dat een aantal voorschriften bevat die een computer moet ve...
Toepassingen wiskunde
Sommige processen lenen zich niet voor directe meting. Bijvoorbeeld omdat er niet bij te komen is of omdat er anders een productieproces gestopt zou moeten worden. In dergelijke gevallen moet de informatie op een indirecte manier verkregen worde...
Toepassingen wiskunde
Een laser (acronym van Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) is een lichtbron die in staat is een smalle coherente bundel licht voort te brengen. Het licht van een laser is daardoor praktisch monochromatisch, in tegenstelling ...
Toepassingen wiskunde
Bij de productie van vacuüm verpakte voedingswaren zoals vlees of koffie kunnen microlekken ontstaan, minuscule gaten in het pak. Deze microlekken hebben tot gevolg dat de houdbaarheid of kwaliteit sneller achteruit gaat. Het leeglopen duurt enk...
Toepassingen wiskunde
Met het voortschrijden van de rekenkracht van computers en numerieke algoritmen is het mogelijk om steeds complexere problemen op te lossen. Was het vroeger al heel mooi als het lukte het elektrische gedrag van elektronische schakelingen te simu...
Toepassingen wiskunde
Om een praktische vraag te kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld hoe een productieproces verbeterd kan worden of hoe überhaupt het product te maken, is het nodig de problematiek terug te brengen tot een hanteerbaar probleem, waarbij minder relevante...
Toepassingen wiskunde
In allerlei bedrijfssituaties worden gegevens bijgehouden, zoals productiegegevens, bijvoorbeeld van de output van productielijnen maar ook van procesparameters en klantgegevens. De stormachtige ontwikkeling van de automatisering heeft er toe ge...
Toepassingen wiskunde
De eerste die zich realiseerde dat met magnetic resonance een beeld van levend weefsel gemaakt kon worden was de Amerikaan Raymond Damadian. Daarmee was in 1970 magnetic resonance imaging (MRI) geboren. Bron: LIME bv
Toepassingen wiskunde
Olie is nog steeds een van de belangrijkste bronnen van energie. Noodzakelijk voor de aanwezigheid van olie is een relatief poreus gesteente dat aan de bovenkant afgesloten wordt door een relatief harde steenlaag. Bron: LIME bv
Toepassingen wiskunde
Met de opkomst van olie- en gaswinning uit bronnen onder de Noordzee is er in Noord-West Europa belangrijke offshore-industrie ontstaan. Deze industrie kent specifieke problemen waarvoor nieuwe technologische oplossingen nodig zijn. Een voorbeel...
Toepassingen wiskunde
Verbrandingsprocessen vormen de belangrijkste bron van energie. Bij verbranding van kolen en koolwaterstoffen zoals gas en olie komen echter stoffen vrij die slecht zijn voor het milieu, zoals het broeikasgas CO2 en het ‘zure’ NOx. Het optimalis...
Toepassingen wiskunde
Glas is een materiaal dat bruikbaar is voor uiteenlopende toepassingen. Het kan breekbaar zijn maar ook zeer buigzaam, zoals glasvezel. Glas kan in allerlei vormen geperst, geblazen of gegoten worden. Het wordt gemaakt van zand en soda, dat in e...
Toepassingen wiskunde
Bij het ontwerpen van geheugenchips moet worden gekozen uit verschillende componenten, zoals soort transistoren, verschillende onderlinge posities en verschillende parameters, zoals voltage. Een ontwerp wordt beoordeeld op prestaties van bepaald...
Toepassingen wiskunde
Een dagelijks probleem voor een bezorgdienst is het uitstippelen van een route zodat er niet te veel gereden hoeft te worden. Een optimale volgorde voor een machine die printplaten moet maken is een ander voorbeeld. Een verwant probleem is het o...
Toepassingen wiskunde
De snelheidstoename van de wiskundige software, gebaseerd op de zogenaamde ‘lineaire solvers’, heeft gelijke tred gehouden met de versnelling op hardwaregebied die bekend staat als Moore’s law. De numerieke methoden van dit moment zijn, net zoal...
Toepassingen wiskunde
Voor het harden van metalen voorwerpen, temperen genaamd, zijn zeer lage temperaturen nodig, de zogenaamde cryogene temperaturen. Cryogene temperaturen zijn over het algemeen temperaturen beneden de –100 °C. Cryogenic hardening is een behandelin...
Toepassingen wiskunde
Als een kraan niet te ver open staat is te zien dat de waterstraal glad is. Dit wordt laminaire stroming genoemd. Als de kraan steeds verder opengedraaid wordt, wordt de straal op een gegeven moment onregelmatig door de turbulentie die ontstaat ...
Toepassingen wiskunde
De tijd is al lang voorbij dat het lawaai van vliegtuigen werd bewonderd als symbool van vooruitgang. Bron: LIME bv
Toepassingen wiskunde
Ook in de financiële wereld is de kracht van wiskunde niet onopgemerkt gebleven. Vooral de afgelopen jaren namen de toepassingen van wiskunde bij banken, verzekeraars en andere financiële instellingen een grote vlucht. Bron: LIME bv
Toepassingen wiskunde
Het is nog maar kort dat de mens kan vliegen. Vooral in de negentiende eeuw werd er druk geëxperimenteerd met vleugelvormen. Een van de bekendste ontwerpers was Otto Lilienthal, die deltavleugels bouwde waarmee hij succesvolle glijvluchten maakt...
Toepassingen wiskunde
Het snel afsluiten van een waterkraan thuis gaat meestal gepaard met een korte hoorbare tik. Dit komt door het verschijnsel waterslag. Het water in de leiding botst als het ware tegen de gesloten kraan, waarbij de waterdruk tijdelijk zeer hoog k...

Lesborden

Dit prikbord heeft nog geen toegevoegde lesborden.