Instructievideo's HP-Prime

Een verzameling instructievideo's voor de HP Prime

Bezoek website


Toevoegen aan favorieten (inloggen) Videos Grafische Rekenmachine Op prikbord plaatsen (inloggen) Tekst

Aantal keer bekeken: 3574
Favoriet: 0
Toegevoegd: 04 januari 2018 - 11:44
Bijgewerkt: 06 juli 2024 - 16:09

Tags: Grafische rekenmachine

Suggesties

* binomiaal en normaal met menu 1 het rekenscherm. * binomiaal en normaal met menu 2 statistics. * sigma mu en p bereken...
* werking menu. * besturing met functietoetsen F1, F2, etc. * handige toetsen. * toelichting van aantal menukeuzen. * to...
* lijsten invoeren. * getallen kleur en formules. * settings voor de grafieken met SET.* lijndiagram, cirkeldiagram, staaf...
* invoeren functie. * window verschuiven en vergroten. * bepalen van extremen en snijpunten met GSolve. * bepalen van op...
* invoer en handige toetsen. * functietoetsen in het rekenscherm. * gebruik SolveN functie. * gebruik Catalog. * overneme...
* directe en recursieve rijen. * regressie en correlatie. * system settings in menu G. * conversie van eenheden.
Dit is het kanaal van Wil-de Wiskunde, met video-instructies over TI-Nspire en TI-84 CE-T.