Casio FX-CG20- Rijen, Regressie, System en Conversie

* directe en recursieve rijen. * regressie en correlatie.
* system settings in menu G. * conversie van eenheden.Toevoegen aan favorieten (inloggen) Videos Grafische Rekenmachine Op prikbord plaatsen (inloggen) Video

Aantal keer bekeken: 5744
Favoriet: 0
Toegevoegd: 17 maart 2015 - 11:37

Tags: Grafische rekenmachine

Suggesties

Videos Grafische Rekenmachine
* binomiaal en normaal met menu 1 het rekenscherm. * binomiaal en normaal met menu 2 statistics. * sigma mu en p berekenen met SolveN en Intersect. * werken met de tabel functie van menu 7 Table. * het vaasmodel.
Videos Grafische Rekenmachine
* werking menu. * besturing met functietoetsen F1, F2, etc. * handige toetsen. * toelichting van aantal menukeuzen. * toelichting van de set-up (shift menu).
Videos Grafische Rekenmachine
* lijsten invoeren. * getallen kleur en formules. * settings voor de grafieken met SET.* lijndiagram, cirkeldiagram, staafdiagram, boxplot. * bepalen gemiddelde en andere spreidingsmaten. * werken met menu 7 Table.
Videos Grafische Rekenmachine
* invoeren functie. * window verschuiven en vergroten. * bepalen van extremen en snijpunten met GSolve. * bepalen van oppervlaktes en raaklijnen. * extra mogelijkheden bij de invoer van een functie.
Videos Grafische Rekenmachine
* invoer en handige toetsen. * functietoetsen in het rekenscherm. * gebruik SolveN functie. * gebruik Catalog. * overnemen oud antwoord.
Videos Grafische Rekenmachine
Dit is het kanaal van Wil-de Wiskunde, met video-instructies over TI-Nspire en TI-84 CE-T.
Videos Grafische Rekenmachine
Een verzameling instructievideo's voor de HP Prime