Casio fx-CG20 - Grafiekenscherm

* invoeren functie. * window verschuiven en vergroten.
* bepalen van extremen en snijpunten met GSolve.
* bepalen van oppervlaktes en raaklijnen.
* extra mogelijkheden bij de invoer van een functie.Toevoegen aan favorieten (inloggen) Grafische Rekenmachine Op prikbord plaatsen (inloggen) Video

Aantal keer bekeken: 6755
Favoriet: 0
Toegevoegd: 17 maart 2015 - 11:35

Tags: Grafische rekenmachine

Suggesties

Grafische Rekenmachine
* binomiaal en normaal met menu 1 het rekenscherm. * binomiaal en normaal met menu 2 statistics. * sigma mu en p berekenen met SolveN en Intersect. * werken met de tabel functie van menu 7 Table. * het vaasmodel.
Grafische Rekenmachine
* werking menu. * besturing met functietoetsen F1, F2, etc. * handige toetsen. * toelichting van aantal menukeuzen. * toelichting van de set-up (shift menu).
Grafische Rekenmachine
* lijsten invoeren. * getallen kleur en formules. * settings voor de grafieken met SET.* lijndiagram, cirkeldiagram, staafdiagram, boxplot. * bepalen gemiddelde en andere spreidingsmaten. * werken met menu 7 Table.
Grafische Rekenmachine
* invoer en handige toetsen. * functietoetsen in het rekenscherm. * gebruik SolveN functie. * gebruik Catalog. * overnemen oud antwoord.
Grafische Rekenmachine
* directe en recursieve rijen. * regressie en correlatie. * system settings in menu G. * conversie van eenheden.
Grafische Rekenmachine
De filmpjes in deze afspeellijst gaan over wat de normale verdeling is en hoe je ermee kunt rekenen op de grafische rekenmachine. Voor het leren van een toets kun je alle filmpjes bekijken. Dan krijg je een redelijk compleet beeld. Je kan natuurli...
Grafische Rekenmachine
De vijf vervolgvideo's van Nico van Wijngaarden over bekende verhoudingen, radialen, sinusfunctie, cosinusfunctie en goniometrische vergelijkingen zijn te bekijken via https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAhsKkREXvZgcq92u7z5yCEvwAzdbp0m
Grafische Rekenmachine
9 video's van Nico van Wijngaarden over: de normale verdeling, de vuistregels, oppervlakte onder de normaalkromme, linker oppervlakte, grenswaarden, gemiddelde en standaardafwijking vervolg via https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAhsKkREXvZr...
Grafische Rekenmachine
7 video's van Nico van Wijngaarden over integreren met TI-84 Plus: introductie, oppervlakte onder een grafiek, oppervlakte tussen twee grafieken, vergelijking van een integraal, inhoud van een omwentelingslichaam, en booglengte. Vervolg op https:...
Grafische Rekenmachine
7 video's van Nico van Wijngaarden over TI-84-plus: introductie, negatieve getallen, machten en wortels, breuken, fouten herstellen, opslaan van getallen en mode. Vervolg op https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAhsKkREXvYHo2FC1mn5jZhDYzX5mr_J