Rekenmodule » 3F

In allerlei beroepen kunnen mensen de eenvoudigste berekeningen niet meer maken. Deze rekenmodule is bedoeld voor leerlingen in de havo/vwo bovenbouw. Wellicht is dit materiaal ook bruikbaar in het MBO, niveau 3/4. De inhoud is gebaseerd op het rapport Meijerink niveau 3F, zie taalenrekenen.nl.

 

Rekentaken

 

Dit zijn 8 weektaken waarin alle benodigde rekenvaardigheid aan bod komt.

 

  1. Rekenen met decimale getallen
  2. Rekenen met breuken
  3. Verhoudingen en procenten
  4. Eenheden
  5. Negatieve getallen
  6. Verhoudingen en schaal
  7. Tabellen en grafieken
  8. Verbanden en evenredigheid

» Antwoorden rekentaken
» Overzicht niveau 3F