Informatie voor docenten (3)

De Wiskun­dE-brief is een digita­le nieuws­brief, gericht op wiskun­dedocen­ten in het voortge­zet onder­wijs, met als doe...
Link naar de Vlaamse vereniging van wiskundeleraars.
Deze link verwijst naar de website van de Nederlandse vereniging van wiskundeleraren.