wiskunde-brief.jpg

wiskundE-brief

De Wiskun­dE-brief is een digita­le nieuws­brief, gericht op wiskun­dedocen­ten in het voortge­zet onder­wijs, met als doel om een snelle onder­lin­ge uitwis­se­ling van informa­tie en menin­gen moge­lijk te maken. De brief ver­schijnt buiten de school­vakan­ties min­stens één keer per twee weken. Het abonne­ment is gratis.

Bezoek website


Toevoegen aan favorieten (inloggen) Informatie voor docenten Op prikbord plaatsen (inloggen) Tekst

Aantal keer bekeken: 997
Favoriet: 0
Toegevoegd: 08 januari 2023 - 13:16
Bijgewerkt: 08 januari 2023 - 13:25