Wiskunde D - Statistiek & Kansrekening (8) deel dit prikbord

Lesmateriaal voor wiskunde D havo en vwo, geschikt voor
- Domein B 'Statistiek en kansrekening' van het examenprogramma 2015
- Domein B 'Kansrekening en statistiek' van het examenprogramma 2007


Kaarten

Wiskunde D
Dit boekje van Landsman en Dekkers (RUN) gaat over de vraag of toeval ‘echt’ bestaat in de natuur, in de zin dat het geen gevolg is van onze onwetendheid maar intrinsiek is. Het is voor leerlingen uit 5 en 6 vwo met belangstelling voor wiskunde e...
Wiskunde D
Module voor vwo 6 van het Junior college Utrecht (UU/De Marez Oyens & Van de Leur)
Wiskunde D
Interpretaties van kansen, de Dutch Book stelling en het driedeurenprobleem. Lesbrief van Landsman en Dekker (RUN) waarin aan bod komen: Uitkomsten en gebeurtenissen, kansverdelingen en kansfuncties, de frequentie-interpretatie van kansen, de me...
Wiskunde D
Deze bijdrage beoogt om voor het wiskunde-D onderwijs een aanzet te geven tot een module waarin kansrekening voor continue stochastische variabelen op een natuurlijke en motiverende wijze samengaat met voortgezette analyse en integraalrekening.
Wiskunde D
NLT en wiskunde D-module In deze module leert de leerling de onzekerheid te beheersen. Aan de orde komt het beschrijven van grote hoeveelheden gegevens, het bepalen van de verdeling van de gegevens, en het bepalen of metingen nog binnen of buiten...
Wiskunde D
NLT en wiskunde D-module. Bij het begin van deze module worden leerlingen, door middel van cases, bewust gemaakt hoe misleidend meetgegevens en foutieve interpretaties daarvan kunnen zijn. Hierdoor worden leerlingen uitgedaagd de inhoud van dez...
Wiskunde D
Module van De Goede&Van Asselt voor wiskunde D. Er bestaat ook een docentenhandleiding.
Wiskunde D
Het zorgen voor een goede kwaliteit drinkwater is belangrijk; de module geeft een oriëntatie op de scheikundige en wiskundige aspecten van het zuiveringsproces. De context is het bereiden van drinkwater, met name de zuiveringsstap vlokbehandeling....

Lesborden

Dit prikbord heeft nog geen toegevoegde lesborden.