Alle kaarten

Categorie

Hoe kan de brandweer zich nog beter positioneren in de regio? Als meerdere kazernes bijvoorbeeld bezig zijn met een brand,...
Voor alle wiskundeleraren (en meer onderwijsgevenden) is het boek "Building Thinking Classrooms" van Peter Liljedahl nutti...
Calculating extreme values (Dervative functions, Saba b)
Calculations (Solids, Saba b)
Calculations with powers (Exponential Relations, Saba a)
Oneindigheid heeft mensen door de eeuwen heen immens gefascineerd. Het is de grote verdienste van Georg Cantor (1845 ? 191...
CAO
Wiskunde A-lympiade: Finale 1999-2000. Bijlage http://www.fi.uu.nl/alympiade/nl/opgaven/opgaven99-2000/finalebijlage.pdf
Girolamo Cardano (1501 - 1576) was een Italiaans arts en wiskundige uit de buurt van Milaan.
* invoeren functie. * window verschuiven en vergroten. * bepalen van extremen en snijpunten met GSolve. * bepalen van op...
* binomiaal en normaal met menu 1 het rekenscherm. * binomiaal en normaal met menu 2 statistics. * sigma mu en p bereken...
* invoer en handige toetsen. * functietoetsen in het rekenscherm. * gebruik SolveN functie. * gebruik Catalog. * overneme...
* werking menu. * besturing met functietoetsen F1, F2, etc. * handige toetsen. * toelichting van aantal menukeuzen. * to...
toont 73 - 84 van de 4894 kaarten
34567891011