Wiskundigen (61) deel dit prikbord

Beschrijvingen van minstens 60 beroemde wiskundigen die een bijdrage geleverd hebben aan de ontwikkeling van de wiskunde.
Met bijdragen van: Frits Spijkers, Hans Sterk, Hans Krabbendam, en Fred Buijtendijk.


Kaarten

Tekst
Ahmes was een Egyptenaar die leefde van omstreeks 1680 voor Chr. tot omstreeks 1620 voor Chr.
Tekst
Apollonius van Perga (262 - 190 v.Chr.) was een Grieks wiskundige, die bekend stond als 'de grote geometer', de grote meetkundige.
Tekst
Archimedes was een Griekse wiskundige en natuurkundige die leefde van 287 - 212 v.Chr. in Syracuse op Sicilië.
Tekst
Aryabhata (476 - 550) was een Indiase wiskundige. Over zijn leven is vrijwel niets bekend.
Tekst
Bhaskara (1114 – ca. 1185) was een Indiase wiskundige.
Tekst
George Boole (2 november 1815 - 4 december 1864) was een Engelse onderwijzer die zich in zijn vrije tijd bekwaamde in de wiskunde.
Tekst
Brahmagupta (598 - 670) was een Indiase wiskundige en sterrenkundige. Over zijn leven is vrijwel niets bekend.
Tekst
Oneindigheid heeft mensen door de eeuwen heen immens gefascineerd. Het is de grote verdienste van Georg Cantor (1845 ? 1918) geweest om het begrip oneindigheid wiskundig binnen bereik te brengen.
Tekst
Girolamo Cardano (1501 - 1576) was een Italiaans arts en wiskundige uit de buurt van Milaan.
Tekst
Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) was een Frans wiskundige die zijn leven lang in Parijs heeft geleefd en gewerkt.
Tekst
Cavalieri (1598 - 1647) was een Italiaans geestelijke en wiskundige, die al op heel jonge leeftijd in de Orde der Jesuïten intrad.
Tekst
Abraham De Moivre (1667 - 1754) was een van oorsprong Frans wiskundige, die echter het grootste deel van zijn werkzame leven in Engeland doorbracht.
Tekst
Desargues (1591 - 1661) was een Frans ingenieur.
Tekst
René Descartes was een van oorsprong Franse wiskundige en filosoof die leefde van 31 maart 1596 tot 11 februari 1650.
Tekst
Diophantos (ongeveer 200 - 284) was een Grieks wiskundige die leefde in Alexandrië. Over zijn leven is helemaal niets bekend.
Tekst
Jean d'Alembert (1717 - 1783) was een Frans wiskundige die zijn leven lang in Parijs heeft geleefd en gewerkt.
Tekst
Eudoxus was een Griekse wiskundige uit de stad Cnidos (in het huidige Turkije, vlak tegenover het Griekse eiland Samos). Hij leefde van 408 - 355 v.Chr.
Tekst
Euklides was een Grieks wiskundige van omstreeks 300 v.Chr. Over zijn leven is vrijwel niets bekend.
Tekst
Leonhard Euler (15 april 1707 - 18 september 1783) was van oorsprong een Zwitser.
Tekst
De familie Bernoulli heeft een groot aantal beroemde wiskundigen voortgebracht. Van oorsprong kwamen de Bernoulli's uit de Nederlanden.
Tekst
Fermat (1601 - 1665) was een Frans jurist die als hobby de wiskunde beoefende.
Tekst
Fibonacci (1170 - 1250) was een Italiaans wiskundige. Hij heette eigenlijk Leonardo van Pisa maar verkreeg zijn bijnaam omdat hij lid was van de familie Bonacci.
Tekst
Carl Friedrich Gauss (1777 - 1855) was een Duits wiskundige, geboren in Brunswick.
Tekst
Christian Goldbach (1690 - 1764) was een Duits wiskundige, die vooral bekend is geworden met het 'vermoeden van Goldbach': elk even getal (groter dan 2) is de som van twee priemgetallen.
Tekst
Heroon (omstreeks 10 - omstreeks 75 na Chr., vaak ook Hero genoemd) was een Grieks ingenieur vermoedelijk uit Alexandrië, die leefde in de eerste eeuw na Chr.
Tekst
David Hilbert (1862 - 1943) was een Duits wiskundige, die is geboren in Königsberg waar hij aan de universiteit wiskunde heeft gestudeerd.
Tekst
Christiaan Huygens (1629 - 1695) is wel de beroemdste Nederlands wis- en natuurkundige tot op dit moment.
Tekst
Hypatia (omstreeks 370 - 415 na Chr.) was de eerste vrouw die als wiskundige bekend is geworden.
Tekst
Gaston Julia (1893 - 1978) was een Frans wiskundige, geboren in Algerije.
Tekst
Kolmogorov (1903 - 1987) was één van de beroemdste Russische wiskundigen uit de vorige eeuw.
Tekst
Joseph Lagrange (1736 - 1813) was een van oorsprong Italiaans wiskundige, die werd geboren in Turijn als Giuseppe Lodovico Lagrangia.
Tekst
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716) was een Duitse filosoof, een groot en universeel denker, die zich ook met wiskunde bezig hield.
Tekst
Liu Hui (ongeveer 220 - ongeveer 280 na Chr.) was een Chinees wiskundige, die leefde in de "periode van de drie koninkrijken" in het koninkrijk Wei.
Tekst
Mahavira (ongeveer 800 - ongeveer 870) was een Indisch wiskundige uit de buurt van Mysore in het Zuiden van India.
Tekst
Benoît Mandelbrot (1924 - 2010) was een van oorsprong Pools wiskundige die op dit moment werkzaam is aan de Yale University in New Haven, Connecticut, USA.
Tekst
Sir John Napier (1550 - 1617) was een rijke Schotse edelman die zich vooral bezig hield met het beheer van zijn landgoederen en met theologische studies.
Tekst
John Forbes Nash (13 juni 1928 in Bluefield, West Virginia, USA) is een Amerikaans wiskundige.
Tekst
Isaac Newton (1642/1643 - 1727) was wel de beroemdste Engelse wis- en natuurkundige.
Tekst
Omar Khayyam (1048 - 1131) was een Perzisch geleerde en wiskundige die werd geboren in Khorasan, het huidige centraal-Iran.
Tekst
Nicole d'Oresme (1323 - 11 juli 1382) was een Frans theoloog. Na zijn theologiestudie in Parijs werd Oresme benoemd tot thesauriër (schatbewaarder) van de universiteit van Parijs
Tekst
Luca Pacioli (1445 - 1517) was een Italiaanse Franciscaner monnik en wiskundige. Hij werd geboren in Sansepolcro en trad er in dienst van de kunstschilder Piero della Francesca waar hij met wiskunde (vooral meetkunde en perspectief) in aanraking k...
Tekst
Blaise Pascal (16 juni 1623 - 19 augustus 1662) was een Frans wiskundige en filosoof.
Tekst
Jules-Henri Poincaré (1854 - 1912) (meestal Henri genoemd) wordt wel de laatste universele wiskundige genoemd, de laatste die de toenmalige wiskunde geheel overzag en aan de meeste takken actief heeft bijgedragen.
Tekst
Siméon-Denis Poisson (1781 ? 1840) was een Franse wiskundige die op veel gebieden van de wiskunde zijn sporen heeft nagelaten.
Tekst
Jean Victor Poncelet werd op 1 juli 1788 geboren in Metz en overleed in Parijs op 22 december 1867.
Tekst
Pythagoras was de eerste echte wiskundige en verder een bekend filosoof met een eigen 'school'. Hij leefde in de zesde eeuw v.Chr. (580 - 500??) en is afkomstig van het Griekse eiland Samos.
Tekst
Srinivasa Aiyangar Ramanujan (22 december 1887 ? 26 april 1920) was een Indiase wiskundige.
Tekst
Robert Recorde (1510 - 1558) was een Brits geleerde en arts, die veel van zijn vrije tijd gebruikte om leerboeken te schrijven in het Engels (en niet in het Latijn, de wetenschappelijke taal van die tijd) over wiskunde en astronomie.
Tekst
Bernard Riemann (1826 - 1866) was een Duits wiskundige.
Tekst
Gilles Personne de Roberval (1602 - 1675) was een Frans wiskundige, die zich vooral bezig hield met wiskunde, mechanica en kinematica (bewegingsleer).
Tekst
Thomas Simpson (1710 - 1761) was een Britse wever die zichzelf onder andere wiskunde leerde, maar verder weinig onderwijs volgde.
Tekst
Simon Stevin (1548 - 1620) was een Vlaams ingenieur en wiskundige. Geboren in Brugge verhuist hij in 1581 om te studeren naar Leiden.
Tekst
Niccolo Fontana (1449 - 1557) was een Italiaans wiskundige die geboren is in Brescia.
Tekst
Brook Taylor (1685 – 1731) was een Engelse wiskundige.
Tekst
Thabit ibn Qurra (836 - 901) was een wiskundige uit Harran (ook wel Carrhae genoemd) een heel oude stad in het zuidoosten van het huidige Turkije (vlak bij de Syrische grens).
Tekst
Thales (624 - 547 v.Chr.) was een Oudgrieks filosoof uit de stad Milete, die wordt gezien als de eerste natuurwetenschapper en wiskundige.
Tekst
Alan Turing (23 juni 1912 - 7 juni 1954) was een Engelse wiskundige die zich veel heeft bezig gehouden met de grondslagen van de wiskunde.
Tekst
François Viète (1540 - 1603) was een Frans rechtsgeleerde, die echter vooral naam maakte op het gebied van zijn grootste liefhebberij, de wiskunde.
Tekst
Von Neumann (1903 - 1957) was een van oorsprong Hongaars wiskundige, die al op zeer jonge leeftijd blijk gaf van een uitzonderlijke begaafdheid.
Tekst
Karl Weierstrass (1815 - 1897) kwam pas na zijn veertigste jaar terecht in de beroepswereld waar hij thuishoorde, de wereld van het wiskundig onderzoek aan een universiteit.
Tekst
Met het kraken van de al sinds de 17e eeuw openstaande laatste stelling van Fermat (waarvan Fermat dacht dat hij het al bewezen had; in feite is het een vermoeden gebleven tot de doorbraak van Wiles) haalde Sir Andrew John Wiles (geboren in 1953) ...

Lesborden

Dit prikbord heeft nog geen toegevoegde lesborden.