Wiskundigen (61) deel dit prikbord

Beschrijvingen van minstens 60 beroemde wiskundigen die een bijdrage geleverd hebben aan de ontwikkeling van de wiskunde.
Met bijdragen van: Frits Spijkers, Hans Sterk, Hans Krabbendam, en Fred Buijtendijk.


Kaarten

Geschiedenis van wiskunde
Ahmes was een Egyptenaar die leefde van omstreeks 1680 voor Chr. tot omstreeks 1620 voor Chr.
Geschiedenis van wiskunde
Apollonius van Perga (262 - 190 v.Chr.) was een Grieks wiskundige, die bekend stond als 'de grote geometer', de grote meetkundige.
Geschiedenis van wiskunde
Archimedes was een Griekse wiskundige en natuurkundige die leefde van 287 - 212 v.Chr. in Syracuse op Sicilië.
Geschiedenis van wiskunde
Aryabhata (476 - 550) was een Indiase wiskundige. Over zijn leven is vrijwel niets bekend.
Geschiedenis van wiskunde
Bhaskara (1114 – ca. 1185) was een Indiase wiskundige.
Geschiedenis van wiskunde
George Boole (2 november 1815 - 4 december 1864) was een Engelse onderwijzer die zich in zijn vrije tijd bekwaamde in de wiskunde.
Geschiedenis van wiskunde
Brahmagupta (598 - 670) was een Indiase wiskundige en sterrenkundige. Over zijn leven is vrijwel niets bekend.
Geschiedenis van wiskunde
Oneindigheid heeft mensen door de eeuwen heen immens gefascineerd. Het is de grote verdienste van Georg Cantor (1845 ? 1918) geweest om het begrip oneindigheid wiskundig binnen bereik te brengen.
Geschiedenis van wiskunde
Girolamo Cardano (1501 - 1576) was een Italiaans arts en wiskundige uit de buurt van Milaan.
Geschiedenis van wiskunde
Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) was een Frans wiskundige die zijn leven lang in Parijs heeft geleefd en gewerkt.
Geschiedenis van wiskunde
Cavalieri (1598 - 1647) was een Italiaans geestelijke en wiskundige, die al op heel jonge leeftijd in de Orde der Jesuïten intrad.
Geschiedenis van wiskunde
Abraham De Moivre (1667 - 1754) was een van oorsprong Frans wiskundige, die echter het grootste deel van zijn werkzame leven in Engeland doorbracht.
Geschiedenis van wiskunde
Desargues (1591 - 1661) was een Frans ingenieur.
Geschiedenis van wiskunde
René Descartes was een van oorsprong Franse wiskundige en filosoof die leefde van 31 maart 1596 tot 11 februari 1650.
Geschiedenis van wiskunde
Diophantos (ongeveer 200 - 284) was een Grieks wiskundige die leefde in Alexandrië. Over zijn leven is helemaal niets bekend.
Geschiedenis van wiskunde
Jean d'Alembert (1717 - 1783) was een Frans wiskundige die zijn leven lang in Parijs heeft geleefd en gewerkt.
Geschiedenis van wiskunde
Eudoxus was een Griekse wiskundige uit de stad Cnidos (in het huidige Turkije, vlak tegenover het Griekse eiland Samos). Hij leefde van 408 - 355 v.Chr.
Geschiedenis van wiskunde
Euklides was een Grieks wiskundige van omstreeks 300 v.Chr. Over zijn leven is vrijwel niets bekend.
Geschiedenis van wiskunde
Leonhard Euler (15 april 1707 - 18 september 1783) was van oorsprong een Zwitser.
Geschiedenis van wiskunde
De familie Bernoulli heeft een groot aantal beroemde wiskundigen voortgebracht. Van oorsprong kwamen de Bernoulli's uit de Nederlanden.
Geschiedenis van wiskunde
Fermat (1601 - 1665) was een Frans jurist die als hobby de wiskunde beoefende.
Geschiedenis van wiskunde
Fibonacci (1170 - 1250) was een Italiaans wiskundige. Hij heette eigenlijk Leonardo van Pisa maar verkreeg zijn bijnaam omdat hij lid was van de familie Bonacci.
Geschiedenis van wiskunde
Carl Friedrich Gauss (1777 - 1855) was een Duits wiskundige, geboren in Brunswick.
Geschiedenis van wiskunde
Christian Goldbach (1690 - 1764) was een Duits wiskundige, die vooral bekend is geworden met het 'vermoeden van Goldbach': elk even getal (groter dan 2) is de som van twee priemgetallen.
Geschiedenis van wiskunde
Heroon (omstreeks 10 - omstreeks 75 na Chr., vaak ook Hero genoemd) was een Grieks ingenieur vermoedelijk uit Alexandrië, die leefde in de eerste eeuw na Chr.
Geschiedenis van wiskunde
David Hilbert (1862 - 1943) was een Duits wiskundige, die is geboren in Königsberg waar hij aan de universiteit wiskunde heeft gestudeerd.
Geschiedenis van wiskunde
Christiaan Huygens (1629 - 1695) is wel de beroemdste Nederlands wis- en natuurkundige tot op dit moment.
Geschiedenis van wiskunde
Hypatia (omstreeks 370 - 415 na Chr.) was de eerste vrouw die als wiskundige bekend is geworden.
Geschiedenis van wiskunde
Gaston Julia (1893 - 1978) was een Frans wiskundige, geboren in Algerije.
Geschiedenis van wiskunde
Kolmogorov (1903 - 1987) was één van de beroemdste Russische wiskundigen uit de vorige eeuw.
Geschiedenis van wiskunde
Joseph Lagrange (1736 - 1813) was een van oorsprong Italiaans wiskundige, die werd geboren in Turijn als Giuseppe Lodovico Lagrangia.
Geschiedenis van wiskunde
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716) was een Duitse filosoof, een groot en universeel denker, die zich ook met wiskunde bezig hield.
Geschiedenis van wiskunde
Liu Hui (ongeveer 220 - ongeveer 280 na Chr.) was een Chinees wiskundige, die leefde in de "periode van de drie koninkrijken" in het koninkrijk Wei.
Geschiedenis van wiskunde
Mahavira (ongeveer 800 - ongeveer 870) was een Indisch wiskundige uit de buurt van Mysore in het Zuiden van India.
Geschiedenis van wiskunde
Benoît Mandelbrot (1924 - 2010) was een van oorsprong Pools wiskundige die op dit moment werkzaam is aan de Yale University in New Haven, Connecticut, USA.
Geschiedenis van wiskunde
Sir John Napier (1550 - 1617) was een rijke Schotse edelman die zich vooral bezig hield met het beheer van zijn landgoederen en met theologische studies.
Geschiedenis van wiskunde
John Forbes Nash (13 juni 1928 in Bluefield, West Virginia, USA) is een Amerikaans wiskundige.
Geschiedenis van wiskunde
Isaac Newton (1642/1643 - 1727) was wel de beroemdste Engelse wis- en natuurkundige.
Geschiedenis van wiskunde
Omar Khayyam (1048 - 1131) was een Perzisch geleerde en wiskundige die werd geboren in Khorasan, het huidige centraal-Iran.
Geschiedenis van wiskunde
Nicole d'Oresme (1323 - 11 juli 1382) was een Frans theoloog. Na zijn theologiestudie in Parijs werd Oresme benoemd tot thesauriër (schatbewaarder) van de universiteit van Parijs
Geschiedenis van wiskunde
Luca Pacioli (1445 - 1517) was een Italiaanse Franciscaner monnik en wiskundige. Hij werd geboren in Sansepolcro en trad er in dienst van de kunstschilder Piero della Francesca waar hij met wiskunde (vooral meetkunde en perspectief) in aanraking k...
Geschiedenis van wiskunde
Blaise Pascal (16 juni 1623 - 19 augustus 1662) was een Frans wiskundige en filosoof.
Geschiedenis van wiskunde
Jules-Henri Poincaré (1854 - 1912) (meestal Henri genoemd) wordt wel de laatste universele wiskundige genoemd, de laatste die de toenmalige wiskunde geheel overzag en aan de meeste takken actief heeft bijgedragen.
Geschiedenis van wiskunde
Siméon-Denis Poisson (1781 ? 1840) was een Franse wiskundige die op veel gebieden van de wiskunde zijn sporen heeft nagelaten.
Geschiedenis van wiskunde
Jean Victor Poncelet werd op 1 juli 1788 geboren in Metz en overleed in Parijs op 22 december 1867.
Geschiedenis van wiskunde
Pythagoras was de eerste echte wiskundige en verder een bekend filosoof met een eigen 'school'. Hij leefde in de zesde eeuw v.Chr. (580 - 500??) en is afkomstig van het Griekse eiland Samos.
Geschiedenis van wiskunde
Srinivasa Aiyangar Ramanujan (22 december 1887 ? 26 april 1920) was een Indiase wiskundige.
Geschiedenis van wiskunde
Robert Recorde (1510 - 1558) was een Brits geleerde en arts, die veel van zijn vrije tijd gebruikte om leerboeken te schrijven in het Engels (en niet in het Latijn, de wetenschappelijke taal van die tijd) over wiskunde en astronomie.
Geschiedenis van wiskunde
Bernard Riemann (1826 - 1866) was een Duits wiskundige.
Geschiedenis van wiskunde
Gilles Personne de Roberval (1602 - 1675) was een Frans wiskundige, die zich vooral bezig hield met wiskunde, mechanica en kinematica (bewegingsleer).
Geschiedenis van wiskunde
Thomas Simpson (1710 - 1761) was een Britse wever die zichzelf onder andere wiskunde leerde, maar verder weinig onderwijs volgde.
Geschiedenis van wiskunde
Simon Stevin (1548 - 1620) was een Vlaams ingenieur en wiskundige. Geboren in Brugge verhuist hij in 1581 om te studeren naar Leiden.
Geschiedenis van wiskunde
Niccolo Fontana (1449 - 1557) was een Italiaans wiskundige die geboren is in Brescia.
Geschiedenis van wiskunde
Brook Taylor (1685 – 1731) was een Engelse wiskundige.
Geschiedenis van wiskunde
Thabit ibn Qurra (836 - 901) was een wiskundige uit Harran (ook wel Carrhae genoemd) een heel oude stad in het zuidoosten van het huidige Turkije (vlak bij de Syrische grens).
Geschiedenis van wiskunde
Thales (624 - 547 v.Chr.) was een Oudgrieks filosoof uit de stad Milete, die wordt gezien als de eerste natuurwetenschapper en wiskundige.
Geschiedenis van wiskunde
Alan Turing (23 juni 1912 - 7 juni 1954) was een Engelse wiskundige die zich veel heeft bezig gehouden met de grondslagen van de wiskunde.
Geschiedenis van wiskunde
François Viète (1540 - 1603) was een Frans rechtsgeleerde, die echter vooral naam maakte op het gebied van zijn grootste liefhebberij, de wiskunde.
Geschiedenis van wiskunde
Von Neumann (1903 - 1957) was een van oorsprong Hongaars wiskundige, die al op zeer jonge leeftijd blijk gaf van een uitzonderlijke begaafdheid.
Geschiedenis van wiskunde
Karl Weierstrass (1815 - 1897) kwam pas na zijn veertigste jaar terecht in de beroepswereld waar hij thuishoorde, de wereld van het wiskundig onderzoek aan een universiteit.
Geschiedenis van wiskunde
Met het kraken van de al sinds de 17e eeuw openstaande laatste stelling van Fermat (waarvan Fermat dacht dat hij het al bewezen had; in feite is het een vermoeden gebleven tot de doorbraak van Wiles) haalde Sir Andrew John Wiles (geboren in 1953) ...

Lesborden

Dit prikbord heeft nog geen toegevoegde lesborden.