Negatief

Waar gaat het over?

 

Er worden regelmatig schaalverdelingen gebruikt waarbij een nulpunt is vastgesteld. Bij dat nulpunt komt het getal `0`.
Boven `0` liggen de positieve getallen, onder `0` de negatieve getallen. Getallen krijgen zo een richting mee: naar boven is positief, naar beneden negatief. Met dergelijke getallen wordt ook volop gerekend...

 

Hoe werkt het?

 

Hier zie je hoe optellen en aftrekken van positieve en negatieve getallen gaat.


Vermenigvuldigen en delen zijn herhalingen van optellen en aftrekken.

Wie en wanneer?

 

Het werken met `0` kwam voor het eerst voor in het Oude India. Brahmagupta (598 - 670) was de eerste die dit getal beschreef en werkte met negatieve getallen. In zijn geschriften gaat het daarbij om bezit (positief) en schuld (negatief). Hij rekende er op die manier mee. "Schuld" die eraf gaat wordt dan "bezit".

 

Pas in de vijftiende eeuw werd het teken voor negatief bedacht, helaas identiek aan het teken voor de bewerking "aftrekken". Gelukkig wordt in de huidige tijd op rekenapparatuur wel verschil gemaakt: het minteken is `-`, het negatiefteken `(-)` of `text(-)` of `\ ^(text(-))`.

Kernwoorden op deze pagina:

  • natuurlijke getallen
  • getal
  • nul