Grafieken

Waar gaat het over?

 

Een grafiek is het weergeven van het verband tussen twee (of meer) variabelen met behulp van een assenstelsel, maar totaal anders dan het coördinatenstelsel in de meetkunde. De waarden op de assen geven nu niet samen een positie in het vlak (of de ruimte) aan. De waarden in de verticale richting zijn afhankelijk van die in de horizontale richting.
Grafieken zijn een soort diagrammen om informatie over te dragen en ze bestaan meestal uit (kromme) lijnen waarmee wordt aangeduid hoe de `y`-waarden afhangen van de `x`-waarden.

 

Hoe werkt het?

 

Deze grafiek geeft het verband aan tussen de temperatuur `T` (in °C) en de tijd `t` (in uur). Je ziet dat bij `t = 4` hoort `T ~~ 8` °C. De grootheid `T` is afhankelijk van de tijd `t`, daarom staan de waarden voor `t` op de horizontale as. Je kunt ook nagaan dat bij `T = 15` twee tijdstippen horen: `t ~~ 12` en `t ~~ 22` uur (trek een horizontale lijn op `T=15`).
Vaak hoort bij een grafiek een formule die het verband beschrijft tussen de variabelen.

Wie en wanneer?

 

Nicole Oresme (1323 - 1382), bisschop was van Lisieux, was de eerste die een variërende snelheid uitzette in een soort van grafiek: horizontaal de tijd en verticale lijnstukken stelden de snelheid voor. Hier zie je zo'n eerste grafiek.

Dit was het begin van het werken met grafieken. Eerst moest echter het werken met assenstelsels en het gebruiken van letters voor variabelen zich ontwikkelen. Pas daarna ontstonden grafieken zoals we die nu kennen. Door Newton en Leibniz werden ook de veranderingen van een grafiek nader bestudeerd en ontstond de moderne analyse.

Kernwoorden op deze pagina:

  • meetkunde
  • grootheid
  • eenheid
  • assenstelsel
  • coördinaat
  • oorsprong
  • variabele
  • formule