Formules maken (1) deel dit prikbord

Bj een prikbord kunt u tekst plaatsen. U kunt er ook formules zoals `sqrtsqrtroot3x` bij zetten. Zet de formule in rekenmachinetaal en zet deze tussen backticks (linksboven op uw toetsenbord.
Dus `x_1=(-b + sqrt(b^2-4ac))/(2a)` en `x_2 =(-b - sqrt(b^2-4ac))/(2a)` kunt u met enige oefening plaatsen.
Kijk voor de terminologie op http://www1.chapman.edu/~jipsen/asciimath.html

Bijvoorbeeld `f(x)=sum_(n=0)^00(f^((n))(a))/(n!)(x-a)^n` of `sqrtsqrtroot4(2x)`Kaarten

Werken met formules (vwo b)
Formules en de GR (Werken met formules, Vwo b)

Prikborden

Dit prikbord heeft nog geen toegevoegde lesborden.