MathPlus

Math4all en Malmberg willen de leermiddelen voor het wiskundeonderwijs van vandaag en morgen beter maken. Op basis van deze gedeelde ambitie werken we samen aan de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe, unieke wiskundemethode voor het voortgezet onderwijs.

 

Meer informatie staat op http://www.mathplus.nl

MathPlus.JPG