AlgebraKiT lesborden

LogoAlgebraKit.jpg

NIEUW: Lesborden
Eindeloos oefenen. Iedere leerling krijgt elke weer nieuwe opgaven. Oefenen kan op mobiele telefoon of tablet.
Oefenen met breuken

Oefenen met decimale getallen

Oefenen met negatieve getallen