Hier komt in 2018 een complete set lesmateriaal gebaseerd op het MBO-Keuzedeel Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek zoals vastgesteld door de werkgroep LWHW van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Het betreft de MBO-sectoren TGO, MLTM en ICT&CI.

Algebraïsche vaardigheid (Keuzedeel Technisch MBO)

Formules en grafieken (Keuzedeel Technisch MBO)

Differentiaalrekening (Keuzedeel Technisch MBO)

Meetkunde (Keuzedeel Technisch MBO)