Hier komt in 2018 een complete set lesmateriaal gebaseerd op het MBO-Keuzedeel Voorbereiding HBO Wiskunde (K0205) voor de techniek zoals vastgesteld door de werkgroep MBO/HBO van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Het betreft de MBO-sectoren TGO, MLTM en ICT&CI.
Link naar pdf-versie (inlog aanvragen) | Handleiding werken met dit materiaal

Algebraïsche vaardigheid (Keuzedeel Technisch MBO)

Formules en grafieken (Keuzedeel Technisch MBO)

  • 5 Periodieke functies

Differentiaalrekening (Keuzedeel Technisch MBO)

  • 1 Differentiëren

  • 2 Werken met e

  • 3 Goniometrische functies

  • 4 Integraalrekening

Meetkunde (Keuzedeel Technisch MBO)