Dit is het publieke lesmateriaal voor havo en vwo, de eerste twee leerjaren. In totaal 20 onderwerpen. Dit cursusjaar zal het materiaal worden herzien.