Praktische opdrachten voor de onderbouw

De volgende praktische opdrachten voor de onderbouw HAVO/VWO en het VMBO zijn beschikbaar.

Titel Leerjaar Onderwerp Trefwoorden
Snert 1 vmbo | 1 hv rekenen verhoudingen, recepten
Eiertangram 1 vmbo | 1 hv meten en tekenen cirkel, eivorm, tangram, tangramfiguren
Bomen 1 vmbo | 1 hv grafieken boom, jaarring, grafiek, groei
Hoe lang en hoe zwaar? 1 vmbo | 1 hv grafieken lengte, gewicht, schoolartsenkaarten, grafiek, groei
De vijf regelmatige lichamen 1 hv meten en tekenen ruimtelijke figuren, lichamen, regelmatig, hoekpunten, ribben, grensvlakken, Euler
Fietsen met versnelling 1 vmbo | 1 hv rekenen versnelling, overbrenging, verhoudingen
Dodehoekspiegel 1,2 vmbo | 1,2 hv meten en tekenen kijklijn, kijkhoek, dode hoek
Logo ontwerpen 1,2 vmbo | 1,2 hv meten en tekenen symmetrie, symmetrische figuren
Perspectief 2,3 hv meten en tekenen ruimtelijke figuur, lijnperspectief, horizon, verdwijnpunten
De Gulden Snede 3 hv meetkunde | formules verhouding, meetkundige verdeling, kwadratische formule