Het eiertangram

Een praktische opdracht voor de eerste klas

Bronnen: Basiswiskunde: Passer en cirkel, Oppervlakte en oppervlaktematen.
Je moet weten hoe je een cirkel tekent met de passer en wat je onder oppervlakte verstaat.
Theorie: Meetkunde: Werken met potlood, passer en geodriehoek, cirkels tekenen en oppervlakte bepalen van een vlakke figuur.
Resultaat: Een zelfgemaakt tangram en netjes uitgewerkte antwoorden op de gestelde vragen.
Studielast: 1 uur

Op het plaatje zie je een tangram in de vorm van een ei. De dunne cirkels zijn alleen hulplijnen die laten zien, hoe je het kunt maken.

  • Maak zelf zo'n tangram van stevig karton, hout of plastic. Het moet zo groot worden dat de grootste cirkel in de figuur een diameter van `8` cm heeft.
  • Het tangram bestaat uit `9` stukjes. Bedenk een manier om te bepalen welke van deze stukjes de grootste oppervlakte heeft. Beschrijf die manier en bepaal daarmee welk stukje het grootst is.
  • Uit dit eiertangram kun je natuurlijk vogels leggen. Laat daarvan minstens drie voorbeelden zien; je moet voor elke vogel wel alle stukjes gebruiken.

Uitwerking:

  • Bouwplaat (12 punten)
  • Bepalen stukje met grootste oppervlakte en uitleg van de manier waarop je dat hebt bepaald (12 punten)
  • De drie vogels uit dit ei (12 punten)

Cijfer = (12 + 12 + 12 + 4) / 4