VIERHOEKEN EN CIRKELS Overzicht
Raaklijnen
Sorry, de GeoGebra Applet start niet. Zorg dat Java 1.4.2 (of een nieuwere versie) actief is. (klik hier om Java nu te installeren)

Theorie

Op de lijst van definities/stellingen in de Vlakke Meetkunde voor vwo wiskunde B vind je de volgende definitie van een raaklijn aan een cirkel:

Een raaklijn aan een cirkel is een lijn die één punt met de cirkel gemeen heeft. Dat punt heet het raakpunt.

In de uitleg heb je ontdekt:
Een raaklijn aan een cirkel staat loodrecht op de straal naar het raakpunt.
In de hierboven genoemde lijst staat deze stelling raaklijn iets anders geformuleerd.

In Voorbeeld 1 bewijs je nog de stelling hoek tussen koorde en raaklijn:
De hoek tussen een raaklijn aan een cirkel en een koorde van die cirkel waarvan een eindpunt het raakpunt is, is even groot als de bij die koorde behorende omtrekshoek.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3