TABELLEN EN GRAFIEKEN Overzicht
Waarden toevoegen

Voorbeeld

Op www.getij.nl vind je bij "Getijvoorspellingen" de waterstanden voor de komende dagen op verschillende locaties in Nederland en op de Noordzee. Zoek bijvoorbeeld de grafiek van de waterstanden in Harlingen op. De bijbehorende tabel staat er naast.
Als je nu de waterstand om 14:00 uur de volgende dag wilt weten, hoe ga je dan te werk?

» Antwoord

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Opgaven