TABELLEN EN GRAFIEKEN Overzicht
Grafieken

Uitleg

Op deze website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vind je bij "Getijvoorspellingen" de waterstanden voor de komende dagen op verschillende locaties in Nederland en op de Noordzee. Zoek bijvoorbeeld de grafiek van de waterstanden in Harlingen op. De bijbehorende tabel staat er naast.

Er is sprake van twee variabelen: de hoogte van het water t.o.v. NAP (Normaal Amsterdams Peil) is uitgezet tegen de tijd in uren. Op de verticale as vind je de variabele waterstand (in cm), op de horizontale as staat de variabele tijd (in uren).
De grafiek stijgt en daalt afwisselend. De waterstand is

  • stijgend als hij toeneemt met de tijd en
  • dalend als hij afneemt met de tijd;
  • maximaal als hij overgaat van stijgend naar dalend (hoogwater of vloed) en
  • minimaal als hij overgaat van dalend in stijgend (laagwater of eb).
Zoek steeds de bijpassende tijden in de grafiek op.

Omdat de waterstand voortdurend verandert is er sprake van een vloeiend lopende grafiek.
De waterstanden variëren tussen hoogwater en laagwater met een periode van ongeveer 6,25 uur. Tussen twee opeenvolgende tijdstippen van hoogwater zit ongeveer 12,5 uur en hetzelfde geldt voor twee opeenvolgende tijdstippen van laagwater. Zo'n grafiek die zichzelf (ongeveer) herhaalt noem je periodiek.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Practicum
Opgaven