GETALLEN Overzicht
Orde van grootte

Voorbeeld 3

De orde van grootte wordt vaak gebruikt bij het aangeven van de zwaarte van de aarbeving. Een aardbeving van 5 op de schaal van Richter is 10 keer zo groot als een aardbeving van 4 op de schaal van Richter.

1 zeer lichte aardbeving geen schade
2 zeer lichte aardbeving trillingen voelbaar, geen schade
3 lichte aardbeving ramen en deuren rammelen, losstaande voorwerpen vallen om
4 lichte aardbeving schrikreacties, veel voorwerpen vallen om, scheuren in minder sterke huizen
5 lichte aardbeving schoorstenen breken, leidingen lekken
6 zware aardbeving paniek bij mensen en dieren, spoorrails verbuigen, minder sterke huizen storten in
7 zware aardbeving zware schade aan veel gebouwen en ondergrondse leidingen worden vernield
8 zeer zware aardbeving algemene verwoesting van gebouwen.
9 zeer zware aardbeving niets blijft overeind, rotsen breken in stukken, veel aardverschuivingen
Uitleg
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3