REKENEN Overzicht
Rekenen met procenten

Uitleg

Je kunt met procenten rekenen als:

 • Je van verschillende hoeveelheden of bedragen een even groot deel wilt uitrekenen.
  Zie voorbeeld 1.
 • Je twee delen van verschillende hoeveelheden eerlijk wilt vergelijken.
  Zie voorbeeld 2.
In plaats van met procenten rekenen zeg je ook wel: met percentages werken.
Een percentage is een aantal procent:
15% is een percentage van 15.

Wil je weten welk percentage 4 van de 50 is?

4 van de 50 kun je op verschillende manieren omrekenen in een percentage:

 • 4 van de 50 is 4 50  deel.
  En 4 50  = 0,08 = 8%.
 • deel 4 .. 8
  geheel 50 1 100
 • Met een verhoudingstabel en 'via 1 rekenen'.
  Ook nu zie je dat 4 van de 50 gelijk is aan 8%.

Uitleg
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Promille
Opgaven