Oppervlaktematen

Verkennen

Opgaven

 1. Dit is een roosterbord. Elk roosterhokje is 5 cm bij 5 cm.
  Hoeveel bedraagt de oppervlakte van dit bord?

 2. Welke oppervlaktematen ken je al? Noem er zoveel mogelijk.

Uitleg

De oppervlakte-eenheid is de vierkante meter m2. Voor veel kleinere of veel grotere oppervlaktes gebruik je de bekende voorvoegsels.

Opgaven

 1. De standaard oppervlaktemaat is de vierkante meter. Die is afgeleid van de standaard lengtemaat, de meter.
  1. Waarom spreek je van "vierkante meter" als standaard oppervlaktemaat? Wat heeft dit met de "meter" te maken?
  2. Waarom schrijf je 1 m2 voor de vierkante meter?
  3. Hoeveel cm2 is 1 m2?
  4. Hoeveel m2 is 1 cm2?

 2. Hier zie je twee figuren op een rooster.  1. Hoe groot is de oppervlakte van beide figuren als je de lengte (en breedte) van een roosterhokje als eenheid gebruikt?
  2. Hoeveel cm2 is de oppervlakte van beide figuren als elk roosterhokje 5 mm bij 5 mm is?
  3. Hoeveel km2 is de oppervlakte van beide figuren als elk roosterhokje 10 km bij 10 km is?

 3. Een literpak yoghurt heeft de vorm van een rechthoekig blok met een bodem van 7 bij 7 cm en een hoogte van 19,5 cm. Je ziet het karton van zo'n pak hier voor je liggen.
  Hoeveel cm2 karton is er ongeveer voor nodig?Voorbeeld 1