Breuken

Samenvatten

Als delingen niet mooi op gehele getallen uitkomen dan kun je met breuken werken. Soms is dat prettiger dan met decimalen.

De volgende opgaven zijn bedoeld om overzicht over het onderwerp Breuken te krijgen. Dit betreft van het domein Rekenen de onderdelen 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Het is nuttig om er een eigen samenvatting bij te maken.

Je leert nu:

 • de begrippen breuk, teller en noemer gebruiken (Rekenen 07)
 • breuken omrekenen naar decimale getallen (Rekenen 08)
 • breuken vergelijken door gelijknamig maken (Rekenen 09)
 • breuken optellen en aftrekken (Rekenen 10)
 • breuken vermenigvuldigen (Rekenen 11)
 • breuken delen (Rekenen 12)

Je kunt al:

 • rekenen met decimale getallen en de voorrangsregels voor het rekenen gebruiken;
 • de tafels van vermenigvuldiging.

Opgaven

 1. Bekijk de breuk `5/7`.
  1. Welke getal is de teller? En welk getal is de noemer?
  2. Breng deze breuk in beeld door het juiste deel van een rechthoek te kleuren.
  3. Laat in de figuur zien dat `5/7= 15/21`.

 2. Vul het juiste teken >, < of = in:
  1. `5/9 ... 7/9`
  2. `5/9 ... 5/11`
  3. `5/9 ... 2/3`
  4. `1 2/7 ... 1 3/8`

 3. Breuken optellen en aftrekken.
  1. Geef een voorbeeld van het optellen van twee gelijknamige breuken.
  2. Geef een voorbeeld van het aftrekken van twee gelijknamige breuken.
  3. Geef een voorbeeld van het optellen van twee ongelijknamige breuken.
  4. Geef een voorbeeld van het aftrekken van twee ongelijknamige breuken.

 4. Bekijk de vermenigvuldiging `1 3/7 xx 5/6`.
  1. Teken hierbij rechthoeken waarmee je de uitkomst van deze vermenigvuldiging duidelijk maakt.
  2. Doe de berekening handmatig.
  3. Doe de berekening met de breukentoets van de rekenmachine.
  4. Doe de berekening zonder de breukentoets van je rekenmachine te gebruiken en geef je antwoord exact.

 5. Bekijk de deling `1 3/7 // 5/6`.
  1. Doe de berekening handmatig.
  2. Doe de berekening met de breukentoets van de rekenmachine.
  3. Doe de berekening zonder de breukentoets van je rekenmachine te gebruiken en geef je antwoord exact.

Toetsen

De volgende opgaven zijn bedoeld om na te gaan of je de onderdelen 07 tot en met 12 van het domein Rekenen voldoende beheerst.

Opgaven

 1. Als meneer en mevrouw de Ruiter voor hun dochtertje een basisschool gaan zoeken informeren ze bij de drie basisscholen in Overdal welk deel van de leerlingen uiteindelijk naar havo of vwo gaat.

  Basisschoolaantal in groep 8aantal naar havo/vwo
  't Kompas3811
  De Dolfijn3812
  De Schakel3912

  1. Vergelijk de drie scholen. Geef van iedere school aan welk deel van de leerlingen naar havo/vwo gaat. Bij welke school is dit deel het grootst?
  2. Vind je dit een belangrijk gegeven bij de keuze voor een basisschool?